Preken (klik op hetblokje)

“Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus.” (Romeinen 10 : 17)

 

Zij roepen en de HEERE hoort,Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,Hij verlost de verbrijzelden van geest.                      Psalm 34:18,19

Getuigenisdienst

19-08-2018

Getuigenissendienst 18-03-2018 Geluidsopnamen zijn eventueel op verzoek beschikbaar. Op te vragen via vbgfraneker@gmail.com

Thema 14-01-2018:

"Gemeente als Gods huisgezin"

Van 14-01-2018 is helaas geen geluidsbestand

 Zondag 5 november was er een getuigenisdienst.

Voor het beluisteren van enkele getuigenissen kunt u gaan naar de rubriek  ACTUEEL-NIEUWS

Bijgaand : Filmpje    ‘Echt kerk zijn’

bij de preek van Wilfred Fijnvandraat 10-9-2017

Nieuwjaarsontmoeting (geen geluidsopname) 01-01-2017

Hebreeën 13:8 "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid."