Preken (voor een geluidsbestand-klik op het blokje)

'Het geloof komt dus voort uit de boodschap, en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus'.

(WV Romeinen 10:17)

19-03-2023 Han Jansen preekte over 'een biddende gemeente*'. Handelingen 12:5

*een PowerPoint presentatie van deze preek kan u op verzoek toegezonden worden. E-mail naar hilverdah@hetnet.nl

12-03-2023 Theo Bergstra preekte over ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Filippenzen 4:9

05-03-2023 Harmen Hilverda preekte over ‘verootmoedigen’. 2 Kronieken 7:14

26-02-2023 Wilfred Fijnvandraat preekte over ‘de majesteit van de HEER’. Exodus 40:34

19-02-2023 Theun van der Velde preekte over ‘de goedgunstigheid (chèsed) van God’. Psalm 89


........van de gehouden preken zijn tijdelijk géén geluidsbestanden........

 

Preek 24-10-2021            Van de eerste 10 minuten is géén geluidsopname.         Te lezen Bijbelgedeelte: Hand. 19: 1-7

 

Het is helaas niet gelukt de preek van 10-10-2021 goed op te nemen. Er is dus geen geluidsopname.