Preken (klik op hetblokje)

“Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus.” (Romeinen 10 : 17)

 
 

20-01-2019

Harry Pieter de Graaf sprak naar aanleiding van 

1 Korintiërs 14 (vers 24 en 25)

Helaas is er geen geluidsbestand

Zondagmorgen 25-11-2018

Preek Harmen Hilverda (Deel 1 en 2)

Getuigenis Margreet van der Meulen


Zij roepen en de HEERE hoort,Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,Hij verlost de verbrijzelden van geest.                      Psalm 34:18,19

Getuigenisdienst

19-08-2018

Getuigenissendienst 18-03-2018 Geluidsopnamen zijn eventueel op verzoek beschikbaar. Op te vragen via vbgfraneker@gmail.com

Thema 14-01-2018:

"Gemeente als Gods huisgezin"

Van 14-01-2018 is helaas geen geluidsbestand

 Zondag 5 november was er een getuigenisdienst.

Voor het beluisteren van enkele getuigenissen kunt u gaan naar de rubriek  ACTUEEL-NIEUWS

Bijgaand : Filmpje    ‘Echt kerk zijn’

bij de preek van Wilfred Fijnvandraat 10-9-2017

Nieuwjaarsontmoeting (geen geluidsopname) 01-01-2017

Hebreeën 13:8 "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid."