Preken (voor een geluidsbestand-klik op het blokje)

Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. 

( Romeinen 10:17)

 

21-04-2024 Dirk Jan de Rouwe sprak over het thema:

‘Het huidige Israël in het licht van de Bijbel’

(Door een technische storing is er geen geluidsbestand)

31-12-2023 Was een getuigenisdienst als afsluiting van het jaar 2023. Met veel bemoedigende getuigenissen.

10-09-2023 Harmen Hilverda sprak over het onderwerp 'Hulde aan de Verlosser'. N.a.v. Psalm 111.

27-08-2023 Harmen Hilverda sprak over het thema 'Jonge mensen komen naar U toe'. N.a.v. Psalm 110.

20-08-2023 Luuk Oosterhuis sprak vanuit het Woord.

13-08-2023 Harmen Hilverda preekte met als thema 'Vrede met God in het alledaags leven'

 

02-07-2023 Harmen Hilverda preekt over thema ‘Eenzaamheid’ (verbondenheid aan Christus als tegenwicht)

25-06-2023 Wilfred Fijnvandraat sprak onder meer over de vraag: 'Hoe Jezus bekend maken in een veranderende tijd?!'

18-06-2023 André van der Meer preekt met als belangrijkste punt: 'Het gaat om de Heerlijkheid van God'.

11-06-2023 Harmen Hilverda preekt over 'de tekenen van Zijn komst' n.a.v. Marcus 13:28

04-06-2023 Theun van der Velde preekt n.a.v. Lucas 24:30,31 over 'Gekozen, gezegend, gebroken, gegeven'.

28-05-2023 Pinksteren. Harmen Hilverda preekt over 'de komst van de Geest, de Trooster'.

21-05-2023 Gerard Grit preekt over de betekenis van ‘Hemelvaart’ voor ons geloofsleven: 1. Aanmoediging, houd vol. 2. Bemoediging, vertroosting. 3. Opdracht om Zijn Lichaam te zijn hier op aarde.

16-04-2023 Sake Krekt preekte over '...en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen'. Job 1

09-04-2023 Harmen Hilverda preekte over 'Jezus lééft en wij met Hem'. Handelingen 1:3

07-04-2023 Goede Vrijdag 'Het is volbracht. Er is herstel betaald'

02-04-2023 Henk Brander preekte over 'God kennen'. Johannes 14:7

26-03-2023 Ritske Tulner preekte over 'Beijvert u om de eenheid van de Geest te bewaren'. Efeziërs 4:3

19-03-2023 Han Jansen preekte over 'een biddende gemeente*'. Handelingen 12:5

*een PowerPoint presentatie van deze preek kan u op verzoek toegezonden worden. E-mail naar hilverdah@hetnet.nl

12-03-2023 Theo Bergstra preekte over ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Filippenzen 4:9

05-03-2023 Harmen Hilverda preekte over ‘verootmoedigen’. 2 Kronieken 7:14

26-02-2023 Wilfred Fijnvandraat preekte over ‘de majesteit van de HEER’. Exodus 40:34

19-02-2023 Theun van der Velde preekte over ‘de goedgunstigheid (chèsed) van God’. Psalm 89


........van de gehouden preken zijn tijdelijk géén geluidsbestanden........