Preken (klik op hetblokje)

“Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus.” (Romeinen 10 : 17)

 
 

Preek 24-10-2021            Van de eerste 10 minuten is géén geluidsopname.         Te lezen Bijbelgedeelte: Hand. 19: 1-7

 

Het is helaas niet gelukt de preek van 10-10-2021 goed op te nemen. Er is dus geen geluidsopname.