Vooraankondiging speciale dag op zaterdag 19 januari 2019!  Zie onder  ACTUEEL-NIEUWS

 VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….  

Diensten en activiteiten van  1 Januari tot 1 Februari 2019

Zondag 6 Jan            10:00-11:45     Avondmaal                  Spreker Br H. Hilverda

Woensdag 9 Jan          09:30-12:00    Ouderencontact         Leiding Br A. Westerik

Donderdag 10 Jan       20:00-22:00    Oudsten Overleg

Zondag  13 Jan         10:00-11:45     Eredienst                      Spreker Br W. Fijnvandraat

Dinsdag 15 Jan            20:00-22:00   Bidstond               

Donderdag 17 Jan       19:30-22:00    Crea Avond                  Leiding  Zr T. Grootherder

Zaterdag 19 Jan           09:30-15:30    Thema dag   “Rijkdom in de Geest”

                                       leiding Br W. Fijnvandraat en Br H.P. de Graaf

Zondag  20 Jan        10:00-11:45      Eredienst                      Spreker Br H.P de Graaf

Dinsdag 22 Jan            20:00-22:00    Bijbelstudie  

Donderdag 24 Jan       20:00-22:00   Teamleiders Overleg

Zondag  27 Jan         10:00-11:45     Eredienst                      Spreker  Br A. van der Meer

Zondagsschool     voor  kinderen t/m 12 jaar 


Drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als het lichaam van Christus! 

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft!

Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door, en vol van de Heilige Geest. 

Johannes 14:12 (NBV)

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 

Romeinen 12:4,5 (NBV)

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Dinsdag avond 11 september 2018

Het lichaam als “drager” van het Hoofd(Christus)

Dinsdag avond 9 oktober 2018

Het lichaam als ”huisvesting” van de Heilige Geest

Dinsdag avond 13 november 2018

Het lichaam als representatie van Jezus

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat

De avonden beginnen om 20:00u!

Indeling van de avond:

  • Inleiding
  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u

Thema-avonden afgelopen seizoen:

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018

Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018

Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018

Priesterschap, uitleven van je roeping

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat. Locatie: Holwardastraat 21, Franeker

De avonden begonnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

Inleiding

  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u