VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….  

Diensten en activiteiten van 1 Nov tot 1 Dec 

Zondag 3 Nov        10:00-11:45   Avondmaal         Spreker Br I. Pheifer

Maandag 4 Nov     20:00-22:00   Teamleiders Overleg           

Dinsdag 5 Nov       20:00-21:30   Bidstond              

Donderdag 7 Nov  20:00-22:00   Oudsten Overleg           

Zondag 10 Nov      10:00-11:45   Eredienst             Spreker Br W. Fijnvandraat

Dinsdag 12 Nov     20:00-22:00   Huiskringen         Leiding Kringleiders

Woensdag 13 Nov  09:30-12:00  Oudercontact      Leiding Br A. Westerik

Donderdag 14 Nov 19:30-22:00  Crea avond          Leiding Zr T. Grootherder

Zondag 17 Nov       10:00- 11:45  Eredienst            Spreker Br H.P de Graaf

Maandag 18 Nov    19:30-22:00   Oudsten Overleg   

Dinsdag 19 Nov      20:00-21:30   Bidstond         

Zondag 24 Nov       10:00- 11:45  Eredienst            Spreker Br J. v/d Weg

Dinsdag 26 Nov      20:00-21:30   Bijbelstudie        Leiding Br H. Hilverda   

                                   

Zondagsschool voor  kinderen t/m 12 jaar 

Thema-avonden voorjaar 2019:

Drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als tempel! 

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft!

Hoe? Door vanuit Gods woord te leven in verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door, en vol van de Heilige Geest. 

1 Korinthe 3:16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? 

Dinsdag avond 12 maart 2019

Het fundament en de hoeksteen (de basis) 

Dinsdag avond 16 april 2019

De Bewoner (functie als woonplaats)  

Dinsdag avond 14 mei 2019

De priesters (uitwerking op de omgeving) 

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat

De avonden beginnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

  • Inleiding
  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting 

Einde uiterlijk 22:00u

Thema-avonden 2018:

Drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als het lichaam van Christus! 

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft!

Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door, en vol van de Heilige Geest. 

Johannes 14:12 (NBV)

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 

Romeinen 12:4,5 (NBV)

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Dinsdag avond 11 september 2018   Het lichaam als “drager” van het Hoofd(Christus)

Dinsdag avond 9 oktober 2018         Het lichaam als ”huisvesting” van de Heilige Geest

Dinsdag avond 13 november 2018   Het lichaam als representatie van Jezus

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018   Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018      Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018        Priesterschap, uitleven van je roeping