VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….   

    Diensten en activiteiten van 1 Mei tot 1 Juni 2018 

Dinsdag 1 Mei             20:00-22:00    Bidstond         

Zondag  6 Mei             10:00-11:45    Avondmaal      Spreker            Br H. Hilverda

Woensdag 9 Mei         09:30-12:00    Oudercontact Leiding            Br A.  Westerik

Donderdag 10 Mei     20:00-22:00    Crea avond     Leiding             Zr T. Grootherder

Zaterdag 12 mei     Is een start gemaakt met hetschilderwerk aan het gebouw!

Zondag 13 Mei            10:00-11:45   Eredienst         Spreker            Br W. Fijnvandraat

Dinsdag 15 Mei           20:00-22:00   Bidstond             

Zondag 20 Mei            10:00-11:45   Pinksteren       Spreker            Br H. Hilverda

Zondag 27 Mei            10:00-11:45    Eredienst         Spreker            Br J. v/d Weg      


Diensten en activiteiten van 1 Juni tot 1 Juli 2018

 

Zaterdag 2 juni           08:30(vanaf!)  Vervolg buitenschilderwerk aan het gebouw

Zie voor het laatste nieuws hieronder onder het knopje: naar buiten ... allemaal!

Zondag 3 Juni              10:00-11:45   Avondmaal     Spreker Br T. Pikker

Dinsdag 5 Juni             20:00-22:00    Bidstond          

Zondag  10 Juni           10:00-11:45    Eredienst         Spreker  Br W. Fijnvandraat

Maandag 11 Juni        20:00-22:00    Team leiders overleg

Donderdag 14 Juni     20:00-22:00    Crea avond     Leiding   Zr T. Grootherder

Zondag 17 Juni            10:00-11:45   Eredienst         Spreker  Br T. v/d Velde

Dinsdag 19 Juni           20:00-22:00   Bidstond          

Zondag 24 Juni            10:00-11:45    Eredienst         Spreker  Br  J. v/d Weg

                 

Zondagsschool     voor  kinderen t/m 12 jaar 

Vooraankondiging drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018

Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018

Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018

Priesterschap, uitleven van je roeping

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat. Locatie: Holwardastraat 21, Franeker

De avonden beginnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

Inleiding

  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u