VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….

Diensten en activiteiten van 1 Nov tot 1 Dec

 Zondag  5 Nov         10:00-11:45     Avondmaal en Getuigenisdienst

Dinsdag  7 Nov        20:00-22:00     Bidstond                  

Woensdag 8 Nov     09:30 -12:00   Oudercontact      Leiding     Br A. Westerik

Donderdag 9 Nov    19:30-22:00    Crea avond           Leiding     Zr E. Westendorp

Zondag 12 Nov        10:00-11:45     Eredienst              Spreker    Br W. Fijnvandraat, Leeuwarden

Dinsdag 14 Nov       20:00-22:00     Thema avond       Leiding     Br W. Fijnvandraat

Zondag  15 Nov       10:00-11:45     Eredienst              Spreker    Br J. voor t Hekke, Franeker

Dinsdag 21 Nov       20:00-22:00     Bidstond            

Zondag 26 Nov        10:00-11:45     Eredienst              Spreker    Br H.P de Graaf, Leeuwarden

Dinsdag 28 Nov       20:00-22:00     Bijbelstudie          Leiding     Br H. Hilverda

 

Zondagsschool     voor  kinderen t/ m 12 jaar