VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA 


Diensten en activiteiten van 1 December tot 1 Januari 2022 

Zondag 5 Dec           10:00-11:45  Avondmaal            Spreker Br H. Hilverda

Dinsdag 7 Dec          19:30-21:00  Bidstond                (GEANNULEERD)

Donderdag 9 Dec    19:30-22:00  Crea avond            Leiding Zr T. Grootherder (GEANNULEERD)

Zondag 12 Dec        10:00-11:45  Eredienst                Spreker Br H.P de Graaf

Dinsdag 14 Dec*     20:00-22:00  Kring avond            Leiding Kringleiders (GEANNULEERD)

                                  (*afhankelijk van de kring kan dit ook een andere avond zijn)   

Zondag 19 Dec        10:00-11:45  Eredienst               Spreker Br L. Oosterhuis

Dinsdag 21 Dec       19:30-21:00  Bidstond

Zaterdag 25 Dec     10:00-11:45  Familie Kerstfeest ‘Komt allen tezamen’

Zondag 26 Dec        10:00-11:15 Zangdienst** met overdenking en getuigenissen.

                                                         (**Iedereen mag  een lied opgeven)

Woensdag 29 Dec  19:30-21:30 Thema Israël          Spreker Br J. Posthumus                     

 

(Zondagsschool voor  kinderen t/m 12 jaar : onder voorbehoud)


 Thema-avonden over Israël in de gemeente 2021/2022

 De onderwerpen:

  • Woensdag 27 oktober 2021                     :              Zij (Israël) zijn onderweg……..
  • Woensdag 24 november 2021                :              Gods verbond met Abraham
  • Woensdag 29 december 2021                :              Gods verbond met Mozes
  • Woensdag 26 januari 2022                     :              Gods verbond met Jezus
  • Woensdag 23 februari 2022                   :              Verbond van Jezus met de Sedermaaltijd
  • Woensdag 30 maart 2022                       :              Gods verbond met David
  • Woensdag 20 april 2022                         :              Pesachviering met een Sedermaaltijd

 

Iedere laatste woensdagavond van de maand van 19.30 – 21.30 uur.

Aan het eind van de avond is er een gebedsmoment (voor Israël, de volkeren en ons land)

Jan Posthumus,

St. International Christian Embassy Jerusalem,

Afd. Nederland  (ICEJ Nederland) 
Postbus 40180, 8004 DD Zwolle