VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….                       

Diensten en activiteiten van 1 Juni tot 1 Juli 2021

Dinsdag 1 Juni         20:00-21:30  Bidstond                 

Zondag 6 Juni          10:00-11:45  Avondmaal           Spreker Br H. Brander

Dinsdag 8 Juni         20:00-22:00  Huiskringen          Leiding Kringleiders

Donderdag 10 Juni 19:30-22:30  Crea                       Leiding Zr T.  Grootherder

Zondag 13 Juni        10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br H. Brander

Dinsdag 15 Juni       20:00-21:30  Bidstond                 

Donderdag 17 juni   20:00-22:00  Teamleiders Overleg

Zondag 20 Juni        10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br W. Fijnvandraat

Zondag 27 Juni        10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br H.P. de Graaf 

 

(Zondagsschool voor  kinderen t/m 12 jaar : onder voorbehoud)


**** Nieuwsbericht over “De 7 profetische feesten” 

In samenwerking met de Vrije Baptistengemeente Philadelphia in Franeker organiseert Stichting ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) afdeling Nederland zeven bijeenkomsten met het thema ‘De zeven Profetische feesten’. 

De thema avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur (m.u.v. zaterdag 3 april) en worden gehouden in het gebouw van de Vbg Philadelphia aan de Professor Holwardastraat 21 te Franeker.

In verband met de Covid-19 maatregelen moet u zich voor het bijwonen van de thema avonden aanmelden. Dit kan via:

harmen.hilverda@hetnet.nl of 06-57754045 (Harmen Hilverda van de Vbg) of

janjel@ziggo.nl  of 06-25591090 (Jan Posthumus van de ICEJ).

Noteer alvast de onderstaande data in uw agenda: 

Dinsdagavond 27 oktober 2020 (Kennismaking met het werk van de ICEJ en Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag)

Dinsdagavond 17 november 2020 (Loofhuttenfeest)

Dinsdagavond 22 december 2020 (Chanoekafeest) (Afgelast)

Dinsdagavond 26 januari 2021 (Poerimfeest) (Afgelast)

Dinsdagavond 23 februari 2021 (Pesach en ongezuurde broden) (afgelast)

Zaterdagmorgen 3 april van 10.00 uur tot 12.30 uur (Pesach en ongezuurde broden)

Woensdagavond 28 april 2021 (Sjawoe’ot)

 

De thema avonden zijn bedoeld om de bewustwording over Israël en de tijd waarin wij leven te vergroten door studie en gebed.

Het idee is om hetzelfde te doen wat de eerste gemeente in Hand. 2 ook deed, namelijk ze bleven volharden bij het onderwijs, breken van het brood, onderlinge gemeenschap en de gebeden. Wanneer dit principe wordt aangehouden, kun je zegen van God verwachten.

 

Namens de ICEJ-Nederland,

Jan Posthumus (bestuurslid)