VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….    

Diensten en activiteiten van 1 Maart tot 1 April 2021 

Zondag  7 Mrt           10:00-11:45   Avondmaal           Spreker Br R. Tulner

Dinsdag 9 Mrt           Week van de Huiskringen (Kringleiders: datum/tijd in onderling overleg)

Zondag 14 Mrt          10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br H.P de Graaf

Dinsdag 16 Mrt         19:00-20:00   Bidstond     (Tijdstip gewijzigd i.v.m. avondklok) 

Zondag 21 Mrt          10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br I. Pheifer

Zondag 28 Mrt          10:00-11:45  Eredienst              Spreker Br J. v/d Weg

Diensten en activiteiten van 1 April  tot 1 Mei 2021 

Vrijdag 2 Apr          19:30-20:45 Goede Vrijdag en HA    Spreker H. Hilverda

Zaterdag 3 Apr       10:00-12:30  Thema bijeenkomst     Leiding  J. Posthumus

Zondag 4 Apr         10:00-11:45   Eerste paasdag             Spreker T. v/d Velde

Dinsdag 6 Apr        20:00-21:15    Bidstond             

Zondag 11 Apr       10:00-11:45    Eredienst                      Spreker H.P de Graaf

Dinsdag 13 Apr      20:00-22:00    Huiskringen                 Leiding Kringleiders

Zondag 18 Apr       10:00-11:45    Eredienst                      Spreker S. Krekt

Dinsdag 20 Apr      20:00-21:15    Bidstond             

Zondag 25 Apr       10:00-11:45    Eredienst                      Spreker W. Fijnvandraat

Woensdag 28 Apr 19:30-21:30    Thema avond              Leiding  J. Posthumus

 

Zondagsschool voor  kinderen t/m 12 jaar 


**** Nieuwsbericht over “De 7 profetische feesten” 

In samenwerking met de Vrije Baptistengemeente Philadelphia in Franeker organiseert Stichting ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) afdeling Nederland zeven bijeenkomsten met het thema ‘De zeven Profetische feesten’. 

De thema avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur (m.u.v. zaterdag 3 april) en worden gehouden in het gebouw van de Vbg Philadelphia aan de Professor Holwardastraat 21 te Franeker.

In verband met de Covid-19 maatregelen moet u zich voor het bijwonen van de thema avonden aanmelden. Dit kan via:

harmen.hilverda@hetnet.nl of 06-57754045 (Harmen Hilverda van de Vbg) of

janjel@ziggo.nl  of 06-25591090 (Jan Posthumus van de ICEJ).

Noteer alvast de onderstaande data in uw agenda: 

Dinsdagavond 27 oktober 2020 (Kennismaking met het werk van de ICEJ en Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag)

Dinsdagavond 17 november 2020 (Loofhuttenfeest)

Dinsdagavond 22 december 2020 (Chanoekafeest) (Afgelast)

Dinsdagavond 26 januari 2021 (Poerimfeest) (Afgelast)

Dinsdagavond 23 februari 2021 (Pesach en ongezuurde broden) (afgelast)

Zaterdagmorgen 3 april van 10.00 uur tot 12.30 uur (Pesach en ongezuurde broden)

Woensdagavond 28 april 2021 (Sjawoe’ot)

 

De thema avonden zijn bedoeld om de bewustwording over Israël en de tijd waarin wij leven te vergroten door studie en gebed.

Het idee is om hetzelfde te doen wat de eerste gemeente in Hand. 2 ook deed, namelijk ze bleven volharden bij het onderwijs, breken van het brood, onderlinge gemeenschap en de gebeden. Wanneer dit principe wordt aangehouden, kun je zegen van God verwachten.

 

Namens de ICEJ-Nederland,

Jan Posthumus (bestuurslid)