VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….

Diensten en activiteiten van 1 februari tot 1 maart  2018

Zondag 4 Feb              10:00-11:45    Avondmaal      Spreker            Br W. Fijnvandraat

Dinsdag 6 Feb              20:00-22:00    Bidstond             

Zondag 11 Feb            10:00-11:45    Eredienst         Spreker            Br H. Hilverda

Dinsdag 13 Feb           20:00-22:00    Thema avond  Leiding             Br W. Fijnvandraat

Woensdag  14 Feb      09:30-12:00    OuderContact Leiding             Br A. Westerik

Donderdag 15 Feb      19:30-22:00   Crea avond      Leiding             Zr T. Grootherder

Zondag 18 Feb             10:00-11:45    Eredienst          Spreker           Br  I. Pheifer

Dinsdag 20 Feb            20:00-22:00    Bidstond              

Zondag 25 Feb             10:00-11:45   Eredienst         Spreker            Br L. Akkerman

Dinsdag 27 Feb            20:00-22:00   Bijbelstudie     Leiding             Br H. Hilverda

Zondagsschool     voor  kinderen t/ m 12 jaar 

Vooraankondiging drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018

Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018

Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018

Priesterschap, uitleven van je roeping

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat. Locatie: Holwardastraat 21, Franeker

De avonden beginnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

Inleiding

  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u