VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….  

Diensten en activiteiten van  1 December 2018 tot 1 Januari 2019

Zondag 2 Dec                          10:00-11:45   Avondmaal                  Spreker  H.P de Graaf

Dinsdag 4 Dec                            20:00-22:00   Bidstond              

Zondag  9 Dec                         10:00-11:45   Eredienst                      Spreker  W. Fijnvandraat

Maandag 10 Dec                        20:00-22:00    Oudsten Overleg

Woensdag 12 Dec                      09:30-12:00    Ouderencontact         Leiding   A. Westerik

Donderdag 13 Dec                     19:30-22:00   Crea Avond                  Leiding   T. Grootherder

Zondag  16 Dec                       10:00-11:45   Eredienst                      Spreker  J. voor`t Hekke

Dinsdag 18 Dec                           20:00-22:00    Bidstond             

Zondag  23 Dec                       10:00-11:45   Eredienst                      Spreker  J. vd Weg

Eerste Kerstdag 25 Dec        10:00-11:45    Gezinsdienst 

Zondag 30 Dec                        10:00-11:45    Eredienst                      Spreker  H. Hilverda


Zondagsschool     voor  kinderen t/m 12 jaar 

Drie thema-avonden met als thema:

De Kerk/Gemeente als het lichaam van Christus! 

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft!

Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door, en vol van de Heilige Geest. 

Johannes 14:12 (NBV)

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 

Romeinen 12:4,5 (NBV)

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Dinsdag avond 11 september 2018

Het lichaam als “drager” van het Hoofd(Christus)

Dinsdag avond 9 oktober 2018

Het lichaam als ”huisvesting” van de Heilige Geest

Dinsdag avond 13 november 2018

Het lichaam als representatie van Jezus

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat

De avonden beginnen om 20:00u!

Indeling van de avond:

  • Inleiding
  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u

Thema-avonden afgelopen seizoen:

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018

Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018

Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018

Priesterschap, uitleven van je roeping

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat. Locatie: Holwardastraat 21, Franeker

De avonden begonnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

Inleiding

  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u