VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….     

Diensten en activiteiten vanaf 1 Augustus 2018 

Zondag    5 aug            10:00-11:45   Avondmaal    Spreker br. Tom Pikker

Zondag  12 aug            10:00-11:45    Eredienst      Spreker br. Henk Brander 

Zondag 19 aug             10:00-11:45    Eredienst       Getuigenissendienst

Zondag 26 aug            10:00-11:45     Eredienst       Spreker br. Jan vd Weg    

Opmerking: in de maand augustus zijn er op dinsdagavond géén bidstonden       

Zondagsschool     voor  kinderen t/m 12 jaar 

Thema-avonden afgelopen seizoen:

De Kerk/Gemeente als Gods huisgezin!

De kerk/gemeente, een levend getuigenis van Jezus koningschap over ons leven die God alle eer geeft! Hoe? Door te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen, geleid door en vol van de Heilige Geest.

Efeziërs 2:19-22 (Telos)

Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie [het] hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de [de] Geest.  

Dinsdag avond 13 februari 2018

Kind-schap, (op)groeien in geloof

Dinsdag avond 13 maart 2018

Zoon-schap, vorming van je identiteit

Dinsdag avond 10 april 2018

Priesterschap, uitleven van je roeping

Inleidingen: Wilfred Fijnvandraat. Locatie: Holwardastraat 21, Franeker

De avonden begonnen om 20:00u! 

Indeling van de avond:

Inleiding

  • Bespreking van open vragen in kleinere groepen
  • Terugkoppeling kleine groepen
  • Samenvatting & afsluiting

Einde uiterlijk 22:00u