VRIJE BAPTISTENGEMEENTE PHILADELPHIA

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….    


Diensten en activiteiten november

Zondag 1 Nov          10:00-11:45   Avondmaal          Spreker  Br H. Brander

Maandag 2 Nov       20:00-22:00  Teamleiders Overleg

Dinsdag 3 Nov         20:00-21:30   Bidstond                

Zondag 8 Nov          10:00-11:45   Eredienst             Spreker Br H.P de Graaf

Dinsdag 10 Nov       20:00-22:00   Huiskringen         Leiding  Kringleiders

Donderdag 12 Nov   20:00-22:00   Crea                      Leiding Zr T. Grootherder

Zondag 15 Nov        10:00-11:45   Eredienst             Spreker Br  A. v/d Meer

Dinsdag 17 Nov       19:30-21:30   Thema avond      Leiding Br J. Posthumus  over “De 7 profetische feesten”.

                                                                                            Zie voor info en opgave hieronder****   

Zondag 22 Nov        10:00-11:45   Eredienst             Spreker Br W. Fijnvandraat

Dinsdag 24 Nov       20:00-21:30   Bidstond               

Zondag 29 Nov        10:00-11:45   Eredienst             Spreker Br L. Oosterhuis


Zondagsschool voor  kinderen t/m 12 jaar 


**** Nieuwsbericht over “De 7 profetische feesten” 

In samenwerking met de Vrije Baptistengemeente Philadelphia in Franeker organiseert Stichting ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) afdeling Nederland zeven bijeenkomsten met het thema ‘De zeven Profetische feesten’. 

De thema avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur en worden gehouden in het gebouw van de Vbg Philadelphia aan de Professor Holwardastraat 21 te Franeker.

In verband met de Covid-19 maatregelen moet u zich voor het bijwonen van de thema avonden aanmelden. Dit kan via:

harmen.hilverda@hetnet.nl of 06-57754045 (Harmen Hilverda van de Vbg) of

janjel@ziggo.nl  of 06-25591090 (Jan Posthumus van de ICEJ).

Noteer alvast de onderstaande data in uw agenda: 

Dinsdagavond 27 oktober 2020 (Kennismaking met het werk van de ICEJ en Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag)

Dinsdagavond 17 november 2020 (Loofhuttenfeest)

Dinsdagavond 22 december 2020 (Chanoekafeest)

Dinsdagavond 26 januari 2021 (Poerimfeest)

Dinsdagavond 23 februari 2021 (Pesach en ongezuurde broden)

Dinsdagavond 23 maart 2021 (Uitleg en viering Sedermaaltijd)

Woensdagavond 28 april 2021 (Sjawoe’ot)

 

De thema avonden zijn bedoeld om de bewustwording over Israël en de tijd waarin wij leven te vergroten door studie en gebed.

Het idee is om hetzelfde te doen wat de eerste gemeente in Hand. 2 ook deed, namelijk ze bleven volharden bij het onderwijs, breken van het brood, onderlinge gemeenschap en de gebeden. Wanneer dit principe wordt aangehouden, kun je zegen van God verwachten.

 

Namens de ICEJ-Nederland,

Jan Posthumus (bestuurslid)