Galaten 5:16

Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten

Vrije Baptisten Gemeente Philadelphia

   ….waar God’s liefde mensen in beweging zet….

Diensten en activiteiten van 1 September tot 1 Oktober 

Zondag  3 Sep          10:00-11:45     Avondmaal          Getuigenisdienst en een korte preek

Maandag 4 Sep       20:00-22:00     Oudsten Overleg

Dinsdag  5 Sep         20:00-22:00     Bidstond              

Zondag  10 Sep        10:00-11:45     Eredienst             Spreker     Br W. Fijnvandraat, Leeuwarden

Startzondag nieuwe seizoen

Dinsdag 12 Sep        20:00-22:00     Thema avond      Leiding      Br W. Fijnvandraat

Woensdag 13 Sep   14:30-16:30     Kinderclub           Leiding      Zr Diana Roorda

Zondag  17 Sep        10:00-11:45     Eredienst             Spreker     Br H. Hilverda, Leeuwarden

Maandag 18 Sep     20:00-22:00     Teamleiders Overleg            Br Harmen Hilverda

Dinsdag 19 Sep        20:00-22:00     Bidstond                 

Zaterdag 23 Sep      19:00-22:00     Jeugdclub            Leiding      Zr Diana Roorda

Zondag  24 Sep        10:00-11:45     Eredienst             Spreker    Br I. Pheifer, Ysbrechtum

Dinsdag 26 Sep         20:00-22:00     Bijbelstudie        Leiding     Br H.Hilverda 

Zondagsschool     voor  kinderen t/ m 12 jaar