HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE 

  VRIJE BAPTISTENGEMEENTE  PHILADELPHIA

  TE FRANEKER!

 VIA DEZE SITE WILLEN WIJ U LATEN KENNISMAKEN MET ONZE GEMEENTE: WIE WE ZIJN, WAT WE GELOVEN EN WELKE ACTIVITEITEN ER ZOAL PLAATSVINDEN. 
DEZE WEBSITE GEEFT EEN INDRUK VAN ONZE GEMEENTE, MAAR WILT U ONZE GEMEENTE ÉCHT ERVAREN, DAN BENT U VAN HARTE WELKOM OM ONZE DIENSTEN OF ÉÉN VAN DE ANDERE ACTIVITEITEN BIJ TE WONEN! 
“DE PHILADELPHIA” IS EEN GEMEENTE, WAAR OOK MENSEN ZICH THUIS MOGEN VOELEN DIE WEINIG OF NIKS MET KERKEN HEBBEN, OM WELKE REDEN DAN OOK. WIJ ZIJN EEN GEMEENTE, VOOR ZOWEL CHRISTENEN ALS NIET-CHRISTENEN
ER ZIJN VEEL PLAATSEN TE BEDENKEN, WAAR CHRISTENEN GOD KUNNEN LEREN KENNEN MAAR ER ZIJN WEINIG PLAATSEN WAAR NIET-CHRISTENEN GOD KUNNEN LEREN KENNEN, DAAROM WILLEN WIJ U GRAAG DEZE PLAATS AANBIEDEN!

Wilt u meer weten over onze gemeente of met één van ons kennismaken, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch maar ook via de mail. Bij de link "contact", kunt u een e-mail aan ons sturen.

In het menu onder “Contact” staan de namen en telefoonnummers van de leiding.

Na elke dienst is er voor de gemeenteleden, vrienden en gasten de gelegenheid na te praten in onze koffieruimte.

Tijdens de diensten wordt aan de kleinsten aandacht geschonken in de crèche en de oudere kinderen komen tijdens de eredienst samen in hun “eigen” zondagsschool. 

We hopen u binnenkort te mogen begroeten!

 

Leiding gemeente:

Symen de Boer

0518-471547

symen.de.boer@ziggo.nl

Harmen Hilverda

06-57754045

harmen.hilverda@hetnet.nl

  

VrijeBaptisten Gemeente Philadelphia

Prof.Holwardastraat 21

8801 EA Franeker

ING BANK N.V.: NL93INGB 0004691691