Zondag 11 april om 10:00 uur Eredienst. Harry Pieter de Graaf uit Leeuwarden zal voorgaan bij de Woordverkondiging.

In verband met corona wordt verwacht, dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kunt u doen via een telefoontje of een WhatsApp naar 06-57754045 of een e-mail naar harmen.hilverda@hetnet.nl

Bovendien dient u zich te houden aan de regels, zoals in het protocol aangegeven. Zie www.vbgfraneker.nl/corona-en-nieuws.php