STARTZONDAG

Zondag 24 september om 10:00 uur Eredienst.

Een eredienst, waarin we God willen eren en lof prijzen.  Er is ruimte voor getuigenissen en er zal een overdenking  zijn vanuit het Woord. Het nieuwe jaarthema zal bekend gemaakt worden.

Na afloop van de dienst houden we een maaltijd met elkaar in de tuin van Martijn.