Zondagmorgen 9 augustus samenkomst

Harmen Hilverda uit Leeuwarden zal voorgaan

Bijbelgedeelte: Handelingen 17: 1-9