Zondag 26 november eredienst. Dan gaat voor Harry Pieter de Graaf uit Leeuwarden. 

De dienst begint om 10:00 uur.

 

                                                                     Zondagschool voor kinderen t/m 12 jaar