Zondag 10 Maart om 10:00 uur Eredienst.

 Piet Luhoff uit Sneek zal voorgaan bij de Woordverkondiging.

Het thema zal zijn: 'Verandering door vernieuwing' n.a.v Romeinen 12 vers 1-8