Zondag 16 juni om 10:00 uur Eredienst.

Harmen Hilverda zal voorgaan bij de verkondiging van de Bijbelse boodschap.

Het onderwerp van de preek: 

‘Ontmoetingen met God’