Zondag 4 december 2022 om 10:00 uur Eredienst. Ook vieren we dan met elkaar het Heilig Avondmaal.

De Woordverkondiging zal worden gedaan door Sake Krekt uit Sneek.