Zondag 20 juni om 10:00 uur Eredienst . Wilfred Fijnvandraat uit Leeuwarden zal voorgaan bij de Woordverkondiging.

In verband met corona wordt verwacht, dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kunt u doen via een telefoontje of een WhatsApp naar 06-57754045 of een e-mail naar harmen.hilverda@hetnet.nl 

Bovendien dient u zich te houden aan de regels, zoals in het protocol aangegeven. Zie www.vbgfraneker.nl/corona-en-nieuws.php