Zondag 1 augustus om 10:00 uur Eredienst en Heilig Avondmaal. Henk Brander uit Franeker zal voorgaan bij de Woordverkondiging.

In verband met corona  dient u zich te houden aan de regels, zoals in het protocol aangegeven. Zie www.vbgfraneker.nl/corona-en-nieuws.php