Zondag 4 maart eredienst en Heilg Avondmaal. De dienst begint om 10:00 uur.

Harmen Hilverda uit Leeuwarden gaat voor.

Hij hoopt te spreken over het thema "Ontzag voor de Heer".

                                                                     Zondagschool voor kinderen t/m 12 jaar